هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

استفاده از localhost به جای نام کامپیوتر (ماشین) برای نام سرور اس کیو ال سرور

اگر میخواین از عبارت localhost برای اتصال به سرور اس کیو ال استفاده کنید جای اسم ماشین خوب طبق تصویر عمل کنید و فراموش نکنید بعد از این تنظیم حتما سرویس ای کیو ال رو راه اندازی مجدد کنید (restart).

نویسنده : محمد ملک مکان
پنجشنبه 4 شهریور 1395
+ 30 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم