هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

کی داره از این پورت استفاده میکنه؟ بُکُشِش

Kill who is using this port

اگر میخواید بدونید کدوم پروسس داره از یک پورت مشخص استفاده میکنه:

netstat -o -n -a | findstr 0.0.0.0:port-number

مثلا کی داره از پورت 3000 استفاده میکنه؟

netstat -o -n -a | findstr 0.0.0.0:3000

نتیجه:

TCP 0.0.0.0:3000 0.0.0.0:0 LISTENING 3116

خوب از این میشه استفاده کرد تا پورت رو آزادش کرد. یعنی پروسس رو از بین ببریم یا ترمینیتش کنیم اصطلاحا:

taskkill /F /PID 3116

به 3166 دقت کنید.

یهو یادم آمد! یه ابزار مشتی در همین زمینه برا دیدن وضعیت پورتها به صورت لحظه ای! کامل مورد اطمینان (مایکروسافتی) و بدون نیاز به نصب! و در کل عشق عشق آماده برا دانلود.

Downlaod (https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897437.aspx)

نویسنده : محمد ملک مکان
دوشنبه 11 ارديبهشت 1396
+ 90 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم