هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

اجرای دستورات در آخرین اجرای حلقه foreach

چند روز پیش، سر یکی از پروژه ها یه کوئریه خیلی سنگین باید می نوشتم، که مجبور بودم همزمان و بعضا به صورت تو در تو، از چند تا حلقه foreach استفاده کنم، که چند روز درگیرش بودم، لازم بود برخی از دستورات فقط در آخرین اجرای هر حلقه فراخوانی بشن با فرض داشتن یک نوع شمارشی (IEnumerable) و استفاده از foreach در سی شارپ میشه از متد Last استفاده کرد و معما چو حل گشت آسان شود :)
 
مثل کدی که الان گذاشتم :
var newUsers = new List<User>(); // Or load data from database as an IEnumerable

foreach (var user in users)
{          
  // Last() 
  if (user != users.Last())
  {
    continue;
  }

  // run last iteration
  newUsers.Add(user);
}

نکته

Running commands in latest iteration using foreach with C#
نویسنده : فاطمه حسین پور
دوشنبه 9 آذر 1394
+ 10 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم