هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

استایل دادن به Check Box و Radio Button با سی اس اس

یه روش ساده و سریع که فقط با استفاده از یونیکد و سی اس اس میشه به چک باکس و کلیدهای رادیویی استایل داد و کلی خوشگلشون کرد :)
 
لازم هم نیست کلی لایبرری اضافه کنید به پروژه...
<style>
* {
 font-size: 30px;
}

input[type=checkbox], input[type=radio] {display: none;}

input[type=checkbox] + label:before {
  content: "\2713";
  color: transparent;
  display: inline-block;
  border: 1px solid #000;
  font-size: 20px;  
  line-height: 22px;
  margin: -5px 5px 0 0;
  height: 20px;
  width: 20px;
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  transition: color ease .3s;
}

input[type=checkbox]:checked + label:before {
  color: #000;
}

input[type=radio] + label:before {
  content: "\26AB";
  border: 1px solid #000;
  border-radius: 50%;
  display: inline-block;
  border: 1px solid #000;
  font-size: 20px;  
  line-height: 20px;
  margin: -5px 5px 0 0;
  height: 20px;
  width: 20px;
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  font-size: 0;  
  transition: font-size ease .3s;
}
input[type=radio]:checked + label:before {
  font-size: 20px;  
}

</style>
<div>
 <input type="checkbox" id="check" name="check" />
 <label for="check">Checkbox</label>
</div>
<div>
 <input type="checkbox" id="check1" name="check1" />
 <label for="check1">Checkbox 2</label>
</div>
<div>
 <input type="radio" id="radio" name="radio" />
 <label for="radio">Radio</label>
</div>
<div>
 <input type="radio" id="radio1" name="radio" />
 <label for="radio1">Radio 1</label>
</div>

نکته

How to set style for Checkbox and Radio Buttons with CSS
نویسنده : محمد ملک مکان
آدینه 23 بهمن 1394
+ 50 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم