هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

استفاده از مرورگر به عنوان ویرایشگر متنی. Browserr Notepad

خیلی وقتا پیش آمده که شدید احتیاج داری نکته ای رو یادداشت کنی. فرض کن تویه کافی نت هستی. شاید دسترسی محدود باشه شایدم فرصت نباشه بگردی و یه ویرایشگر خوب پیدا کنی (بگذریم از اینکه نوت پد همه جا هست! اما تو جاهای عمومی نمیشه توقع داشت حتما سیستم عامل سالمی داشته باشی).
 
بگذریم دونستن بهتر از ندونستنه!
// open a browser and enter the following line as address

data:text/html, <html contenteditable>

نکته

browser notepad
نویسنده : محمد ملک مکان
دوشنبه 25 آبان 1394
+ 10 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم