هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

انتخاب و تشخیص چند مسیر (Route) برای یک عملکرد (Action) در MVC Controller

الان میبین که چطوری میشه برای یه اکشن همزمان چند تا مسیر (Route) تعریف کرد و یا حتی چطوری تشخیص بدیم که با کدوم مسیر (Route) سراغ اکشن اومدیم...
این مسیرها، یکی از پرکاربردترین و بهترین روش برای مدیریت مسیرها در MVC.Net هستن... :)
// select multi route for this action
[Route("/article/archive")]
[Route("/article")]
[...]
[HttpGet]
public ActionResult Index()
{
  var isArchive = false;
  
  // determine whether desired route chosen?
  var url = this.Request.Url;
  if (url != null)
  {
     // is this URL Archive?
     isArchive = url.AbsolutePath== "/article/archive";
   }
}
نویسنده : فاطمه حسین پور
شنبه 12 دی 1394
+ 30 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم