هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

بازگرداندن چندین مقدار از متد در سی شارپ

به قول فامیل دور دیده شده که بعضی از برنامه نویسای سی شارپ برای اینکه چند مقدار را از یک متد برگردونن از کلاس های POCO استفاده میکنن. و عده ای هم از پارامترهای ارجاعی! (که البته باید گفت پارامترهای ارجاعی اساسا منظور دیگه دارن و راندمان دیکه ای رو ارائه میدن). از دات نت فریم ورک 4 به بعد ما نوع تاپل داریم که میتونیم به راحتی ازش استفاده کنیم و لذتشو ببریم!
public Tuple<int, string, string> GetEmployee()
{
   int   Id = 1001;
   string firstName = "Mohammad";
   string lastName = "MalekMakan";
 
   //Create a tuple and return
   return Tuple.Create(employeeId, firstName, lastName);
}

نکته

Using Tuple to retunr mutiple values from method
نویسنده : محمد ملک مکان
شنبه 12 دی 1394
+ 130 -

ایده ها، نظرات و سوالات دوستان ما

مهمون کدجیک
یکشنبه 13 تير 1395
// نحوه استفاده

var myTuple = GetEmployee();

console.write("Id: "+ myTuple.Item1);
console.write("FirstName: "+ myTuple.Item2);
console.write("LastName: "+ myTuple.Item3);
+ 20 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم