هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

تبدیل لیست رشته ها به لیست Guid در سی شارپ

convert list of strings to list of guids

خب خیلی موقع ها پیش میاد که ما مثلا یه رشته رو می خوایم تبدیلش کنیم به لیست از Guid، خب این هم یه راه حل ساده برای تبدیل یه رشته به <List<Guid.

// your string of guids
var ids = "2c2e286f-2e0d-49a0-9679-133509535353,a91e3bf8-5ece-4b4f-95b6-bfa260d25d17";

// convert string to list of guids
var guids = ids.Split(',').Select(Guid.Parse).ToList();
نویسنده : فاطمه حسین پور
یکشنبه 15 اسفند 1395
+ 50 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم