هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

تشخیص زبان رشته در سی شارپ - آیا یک متن انگلیسی است یاخیر

موقعی که داشتیم کدجیک رو توسعه میدادیم، به ذهنم رسید که بد نیست اگر بشه قسمت اطلاعات تکمیلی در صورتی که به زبان انگلیسی هست حین نمایش تکه کد چپ به راست بشه که ترکیب بندی بهتری از نظر اینترفیس (واسط کاربری) داشته باشیم. شاید به درد شما هم بخوره...
// do not forget to reference System.Text.RegularExpressions 
// This method will help you to detect if the string contains non English characters

public bool IsEnglish(string inputstring)
{
    var regex = new Regex(@"[A-Za-z0-9 .,-=+(){}\[\]\\]");
    var matches = regex.Matches(inputstring);
 
    return matches.Count.Equals(inputstring.Length);
}

نکته

How to check if an string is english or not c# .Net
نویسنده : محمد ملک مکان
چهارشنبه 13 آبان 1394
+ 50 -

ایده ها، نظرات و سوالات دوستان ما

مهمون کدجیک
یکشنبه 23 اسفند 1394
خعلی ممنون
+ 00 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم