هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

حذف تمام کاراکترهای غیر عددی در یک رشته

برای حذف کاراکترهای غیر عددی از یک رشته می تونین از این روش استفاده کنین :)
// add this namespace
using System.Text.RegularExpressions;

// example
var myString = "1034CA";

myString = Regex.Replace(myString, "[^\\d.]", "");          //  myString = "1034"
نویسنده : فاطمه حسین پور
آدینه 20 آذر 1394
+ 20 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم