هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

رفع مسئله کار نکردن location.href در مرورگر کروم

The location.href is not working in Chrome browser

بعضی مواقع وقتی که تویه جیکوئری داریم با کلیک روی دکمه، مقدار location.href تغییر بدیم، تویه کروم یا کار نمی کنه و یا اینکه یه علامت سوال قبل از آدرس شما به یو آر ال اضافه می کنه، خب اینطوری آدرس شما درست نیست و درست کار نمیکنه. کد زیرو ببینین و حلش کنین. :)

// add this line for IE or Chrome
if(window.event){
    window.event.returnValue = false;
}
window.location.href = 'new url';
نویسنده : فاطمه حسین پور
چهارشنبه 6 بهمن 1395
+ 80 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم