هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

قراردادن تگ فوتر در پایین صفحه بدون ثابت بودن با Css

footer at bottom of page but not fixed

قرار دادن فوتر (با هر اندازه ای)، در پایین صفحه با flex، بدون فیکس کردن فوتر و قابلیت Responsive، در تمام دستگاه ها.

// css
html {
 height: 100%;
}
body {
 min-height: 100%;
 display: flex;
 flex-direction: column;
}
main {
 flex: 1;
}
footer {
 bottom: 0;
}
// html
<body>
 <main>
   your content
 </main>
 <footer></footer>
</body>

نکته

Bottom footer with Flexbox
نویسنده : فاطمه حسین پور
شنبه 20 آذر 1395
+ 80 -

ایده ها، نظرات و سوالات دوستان ما

محمد
یکشنبه 28 آذر 1395
اگر از بوت استرپ استفاده میکنین کافیه کلاس navbar-fixed-bottom رو حذفش کنید :)

نمیخواد کلی کد بزنین....
+ 20 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم