هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

مقایسه فقط تاریخ وحذف زمان در EF 6.0

خیلی راحت با این متد ()DbFunctions.TruncateTime، میشه توی تاریخ های میلادی، فقط تاریخ ها رو با هم مقایسه کرد و زمانو در نظر نگرفت. :)
// get all is your list
return this.GetAll()
           .Where(x => x.DateTime != null && DbFunctions.TruncateTime(x.DateTime.Value) == DbFunctions.TruncateTime(DateTime.Now));
نویسنده : فاطمه حسین پور
آدینه 24 ارديبهشت 1395
+ 60 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم