هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

نوشتن Unit Test برای متدهای غیر Public

خیلی از برنامه نویس ها برای متدهایی که غیر عمومی (Public) هستن یونیت تست نمینویسن! چرا ، چون فکر میکنن که این متدها مخفی هستن از دید سایر اسمبلی ها و درست هم هست اما با این راهنما برای متذ (Directive) میشه برا این متدها هم یونیت تست نوشت.
//Make the internals visible to the test assembly
[assembly: InternalsVisibleTo("YourTestAssembly")]

نکته

Unit Test Cases for Non-Public Methods
نویسنده : محمد ملک مکان
شنبه 12 دی 1394
+ 60 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم